Puistosairaalan peruskorjaus ja kunnostus

Rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas Puistosairaala eli entinen lastenklinikka peruskorjataan ja uudistetataan täysin 2-vaiheessa. Hankevaiheessa 1 korjataan noin puolet Puistosairaalasta eli 1-vaihe käsittää rakennuksen meren puoleisen osan ja se valmistuu kesällä 2021. Puistosairaala on suojelukohde eli peruskorjauksessa ei voi muuttaa kiinteistön ulkopuolisia rakenteita tai sisäosien kantavia rakenteita. Korjaushankkeen teemaksi onkin valittu “Paikan hengessä”, mikä kunnioittaa sairaalan pitkää historiaa. Uusi sairaala on keskittynyt aikuiskirurgiaan eli peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on 10 leikkaussalia ja polikliinisia ja päiväkirurgisia tiloja sekä leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintojen vaatimia tiloja. Vuodeosastoja tulee kahteen kerrokseen yhteensä 50 sairaansijaa.

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy
Pääurakoitsija: Skanska
Laajuus: 19 000 brm²
Kustannusarvio: 50,5 miljoonaa euroa