Sertifikaatit ja materiaalit

CE-merkinnät

Tuotteemme ovat CE-merkittyjä uusimman lääkintalaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti

Lista CE-merkinnöistä
vaatimuksenmukaisuusvakuutus ELITE ja PRIME altaat
vaatimuksenmukaisuusvakuutus ELITE ja PRIME tukikaiteet
vaatimuksenmukaisuusvakuutus ELITE ja PRIME suihkuistuimet


Suoritustasoilmoitukset

Tuotteemme täyttävät EU:n määrittelemän yhdenmukaisten tuotestandartin SFN-EN 14296 suoritustasot

Lista suoritustasoilmoituksista
suoritustasoilmoitus ELITE ja PRIME altaat


Laatu- ja lujuusraportit

Tuotteemme on lujuustestattu ja testeissä on todettu, että tuotteemme kestävät yli kaksinkertaisesti sen mitä esteettömyysohjeistus suosittaa.. Lue koko testiraportti tästä:

testiraportti-jms-tuote-oy-varusteet.pdf